sluiten
› Algemeen › Wat is nationaal kamp
PromofilmBekijk de promofilm

Wat is Nationaal Kamp Hattem

In 1957 ging een klas van de Prinses Margrietschool uit Zwolle kamperen in bossen bij Hattem. Dat uitstapje groeide uit tot een schoolwerkweek van formaat. Ieder jaar nemen er nu zo'n dikke vierhonderd kinderen uit heel Nederland deel aan het Nationaal Kamp Hattem.

De Nationaal Kampweek ontwikkelde zich tot een volwassen scholings- en opvoedingsproject: kinderen bivakkeren in een tent, koken hun eigen potje, ondergedompeld in een wereld vol kinderavonturen. Daar ben je groot en sterk, moet je samenwerken en je beste beentje voorzetten. Ieder jaar speelt het Nationaal Kamp Hattem een - nieuw - kampverhaal.

Door opzet en uitvoering passen Kampweek én thema uitstekend binnen onderwijsprojecten. Bijvoorbeeld bij aardrijkskunde, geschiedenis, handvaardigheid en meer...


Wie is Nationaal Kamp Hattem

Formeel gesproken is de Stichting Nationaal Kamp voor Schipperskinderen verantwoordelijk voor de organisatie. In de praktijk zijn het de vrijwilligers die duizenden uren besteden aan de voorbereiding zoals het maken van decor en kleding, verzinnen van spellen, schijven van scripts, etc. om uiteindelijk tot weer een ultieme kampweek te komen. Onze vrijwilligers komen uit allerlei beroepslagen, velen (nog steeds) uit de wereld van de binnenvaart. Hier liggen ook de roots van ons Kampwerk.


Doelstelling / visie

Als men over een kamp spreekt, denkt men (tegelijkertijd) aan sfeer, spanning, avontuur, saamhorigheid etc. Dit alles is samen te vatten met één woord: de "KAMPGEEST". Binnen het Nationaal Kamp tracht men deze kampgeest als volgt te bewerkstelligen:

De wereld zoals die is, de werkelijkheid van alledag, is voor kinderen een gegeven(je moet er rekening mee houden als je met hen omgaat). De wereld van het Nationaal Kamp gaat echter een stap verder...... Een thema vanuit deze "werkelijke" wereld (hetzij heden of verleden) wordt op school en/of internaat voorbereid en uitgewerkt en in het kamp omgezet in "het kampverhaal", passend in de belevingswereld van het kind.....

Vanuit deze belevingswereld wordt een beroep gedaan op hun fantasie (hun kunst om ermee te toveren). Het wordt hun wereld waarin ze groot, sterk, dapper of juist angstig en bang kunnen en mogen zijn. Hun dromen naar de toekomst der volwassenheid.

Vanuit deze belevingswereld wordt een beroep op hen gedaan om geheimen op te lossen, opdrachten uit te voeren, hulp te bieden, evenwel zonder de middelen die ze thuis hebben en die zo vertrouwd zijn. Hier staan ze "alleen" (met de groep) en het enige wat ze hebben is hoofd en handen, een stuk touw en het hout dat het bos ze biedt, om te hulp te snellen, of oplossingen te bedenken..... Hulp bieden en oplossingen zoeken kan alleen maar binnen een groep waar je met elkaar, maar vooral voor elkaar werkt, steunt, stimuleert en troost. Kinderen, waarmee je verwant bent.

Het Nationaal Kamp is samenwerken in een gezonde kompetitie, (géén rivaliteit!) Samen wedijveren waarbij de punten alléén maar moeten stimuleren.


De Kampweek

Dit jaarlijkse evenement is niet zo maar een weekje bivakkeren in het bos. Aan de hand van een zorgvuldig voorbereid en uitgewerkt programma beleven de kinderen de week van hun leven. Voorbereid op school (en/of schippersinternaat) werken zij in hun eigen groepje aan allerlei opdrachten. De kinderen strijden die week in een gezonde wedijver om de hoogste eer: Het Wisselschild. Het gaat daarbij niet om de punten, maar om de waardering voor 'het beste beentje voor' en een enthousiaste samenwerking binnen en buiten de eigen groep. Bijvoorbeeld tijdens de speurtochten, het koken van je eigen potje of op de Sportdag (een happening!)


Thema

Ieder jaar is er een ander Kampverhaal (thema). Voorafgaand aan de uiteindelijke Kampweek wordt er een heuse speelfilm opgenomen, waarin leerkrachten en ouders mee acteren. In het voorjaar krijgen de kinderen deze film op school te zien als inleiding op de Nationaal Kampweek. De film eindigt altijd met een oproep om hulp: 'Kom naar Hattem en help het verhaal goed af te maken...' Tijdens de vijfdaagse Kampweek zetten ervaren toneelspelers de toon, de kinderen zoeken als ridders, edelen, indianen of ambachtslieden naar codewoorden of ontrafelen de 'geheimen'. Er waren Kampverhalen waar vliegtuigen, helikopters, postkoetsen, brandweerlieden, politie, boortorens, raketten, totempalen, maanmannen, tijdmachines, doedelzakspelers, goudzoekers, draken, vikingschepen, stoommachines, antieke kanonnen, paarden, parachutisten, sledehonden en militairen van de Koninklijke Landmacht aan te pas kwamen.

Ieder jaar wordt in september het decor van het amfitheater aangepast en omgebouwd. Zo stond er ooit een saloon, een molen, een schip, een kasteel, een klooster, een Romeinse vesting, een boerderij, een Oosters Paleis, een Frans straatje, een Griekse Tempel, een Keltendorp, et cetera.

Regelmatig wordt het Nationaal Kamp geopend door bekende personen: HKH (toenmalig) Prinses Beatrix - HKH Prinses Margriet - minister Klompé, Kees Verkerk - de consul van Koeweit - minister van V&W Neelie Smit-Kroes - de ambassadeur van Egypte - professor doctor Jan Terlouw, onderwijsminister Maria van der Hoeven - de Cultureel Attaché van Hongarije - de burgemeesters van Hattem - de Gevolmachtigd Minister der Nederlandse Antillen
naar boven
© Copyright 2019 Nationaal Kamp Hattem Design by

WvH

Google+