Bosambo-expeditie

#NKH1

In 1957 ging de zesde klas van de Prinses Margrietschool voor schipperskinderen uit Zwolle voor het eerst kamperen op het kampeercentrum "de Leemkule". Er waren vier groepen van acht kinderen: de Sperwers, de Spechten, de Vossen en de Wolven. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want kamperen was 50 jaar geleden nog niet zo gewoon als in 2007.

Elke groep had een grote slaaptent met houten vloer en strozakken erin. Er stond ook een grote tent als dagverblijf en daarin werd gekookt en gezamenlijk gegeten. Op vrijdag kwamen de andere kinderen van de school en zij werden de hele dag in het kampspel opgenomen. Dat spel ging over het negeropperhoofd Orang Nasaka. De kampprijs was f 10,- per kind en het was vijf dagen warm! De kampstaf bestond toen uit de meesters Kroon en Slump, mevrouw G. Kroon, Truus Kroon en Rink Tromp.