Monus de Maanman

#NKH3

In 1959 was de animo om mee te doen weer groter. Zesenveertig kinderen, verdeeld in zes groepen speelden het spel van Monus de Maanman. Er werden monumenten gebouwd; ’s morgens werd er begonnen met ochtendgymnastiek; er werd gelopen naar het zwembad; de sportdag was op een weiland. Aan het eind van het kamp was er nog geen druppel ‘kamp’-regen sedert drie jaar gevallen.
De beste twee groepen mochten die vrijdagmiddag blijven. Uit Amsterdam van het Prinsesinternaat en uit Rotterdam van het internaat Prinses Irene kwamen elk twee groepen. In samenwerking met Jan Punt, jeugdleider van de Hervormde Jeugdraad, was deze ontmoeting tot stand gekomen. Het spel ging over Tiba, de bosjesman. In dat jaar verscheen ook de eerste 'Kampkoerier'.