Prof. Robinson

#NKH4Het kamperen was besmettelijk! Na het nationale weekend kwamen de deelnemers in 1960 uit Zwolle, Rotterdam, Amsterdam, Groningen en Leeuwarden. Er kwam meer internaatsleiding mee. Toen al kwam de hulpverleningsgedachte op gang, want professor Robinson werd door het kamp uit de moeilijkheden geholpen.Het Nederlands Zuivelbureau ging meedoen in de persoon van mevrouw Eekhof. De tenten werden wat eenvoudiger en de groepen kregen een keukendak met banken en schragentafels van de markt. Ze kookten ook voor het eerst per groep in de eigen kampkeuken, En wat sinds het begin nog niet gebeurd was: het onweerde een middag! Er deden 156 kinderen mee, verdeeld over 19 groepen.