Kaap Karnaval

#NKH6

Dit jaar werd er hard gewerkt. Het kamp voorbereiden en het kampgebouw woonklaar maken.Er waren weer meer kinderen. Sneek viel af, maar Maasbracht en Rotterdam-Mathenesserlaan kwamen er bij. Totaal 447 kinderen, verdeeld over 59 groepen. Er werden latrines gegraven met een zeil er omheen en het bekende 'bezet-vlagje' er bij. Petroleumlampen in de laantjes zorgden voor de verlichting.
Vuilnisbakken uit Rotterdam stonden verspreid in het bos. Er waren luidsprekers voor de communicatie, maar helaas deden ze het niet op de kritieke momenten: wel hadden we voor het eerst eigen tafels en banken en waterleiding op het terrein. Een aantal kampwachten was gelukkig uitgebreid en ze werkten zich te pletter. Tijdens de opening doopte burgemeester Bijleveld het kampgebouw met de door hem uitgekozen naam 'Zandkreek' symboliek voor de ontmoeting van water en land : 'Ik doop u, Zandkreek en wens u een behouden vaart!' en de ballon met water spatte tegen de deur uiteen. Honderden ballonnen stegen op en de legerluchtwaarnemersschool bestookte ze met twee 'pipercups' als onderdeel van het spel.
Bij de mentoren waren een zekere Sam de Haan, Bart Robbers en Henk Nieuwenhuis. Het spel ging over Ir. Maangluurder die per raket naar de maan wilde.
De raket werd gebouwd door de L.T.S uit Zwolle en de markt (de eerste) werd verzorgd door de school voor de detailhandel te Zwolle. De legerluchtwaarnemersdienst dropte vanuit een vliegtuig het ontbrekende onderdeel en 's avonds ging de raket omhoog, per televisie gevolgd tot in de hogere luchtlagen.
Er was nog geen amfitheater en allen stonden bij het slot onder drie dekzeilen in de regen. Het Productschap voor Groenten & Fruit zorgt voor het eerst voor elke dag fruit in het kamp.