Stropers en Boswachters

#NKH18

Het safaripark Zandkreek wordt in 1974 geteisterd door stroper Flierefluiter (Bart), waarbij de bosbrandweer optreedt met wagen en brandtoren. Het pleit wordt beslist door een helikopter van de legerluchtwaarnemersschool, die eerst landt op het weitje van Voerman en dan als de moderne rattenvanger de kinderen de weg wijst naar de Leemkuil, waar de stropers zijn. De helikopter doet een fraaie schijnaanval en de stropers worden gevangen door 517 kinderen (73 groepen). De markt is op het weitje van Voerman, opgevrolijkt door een draaiorgel. De sportdag is dat jaar op het Hattemse ijsbaanterrein.
Het bos is erg kaal na de stormramp. Maasbracht laat een jaar verstek gaan, maar Vreeswijk doet voor het eerst mee.