De Romeinen

#NKH24

In het jaar MGMLXXX heette de Zandkreek 'Sinus Pulvis'. De goede consul Ouintis (Geert Bethlehem), Batavus, een Germaan (Cor Spek), de slechte consul Gaius (Bart Robbers) spelen mee in het conflict over de zware belastingen. De voorbereidingsfilm wordt voor het eerst op locatie gemaakt. Buiten Hattem op het terrein van de Heilig Land Stichting in Nijmegen.
De opnameapparatuur is verbeterd door aankoop van een geluidscamera. Hoogtepunten van het spel zijn de wagenrennen. ‘s Middags zelfs met echte paarden en het stuntwerk van de Romeinse soldaten. Arnhem en Vreeswijk zijn er een jaar niet. Maasbracht komt weer terug en er zijn twee groepen van de slechtzienden school van Bartiméus te Zeist.

Met elkaar 422 kinderen in 71 groepen. De groepsgrootte is langzamerhand op plm. 6 kinderen gekomen, wat een fijne verbetering is. De Zandkreek krijgt in 1980 nieuwe ramen in de gehele voorgevel. Alle groepen zitten onder nieuwe lichte dekzeilen en ook het amfitheater wordt hiermee overdekt.