De Watergeuzen

#NKH31

De Hertog van Halva met zijn vrouw Rine hebben zich gevestigd in de slotburcht Sandkreecke. Halva heeft opdracht gegeven orde en gezag te hersteIlen. Hardnekkig verzet de bevolking van het plaatsje Hatthem zich tegen de Spaanse overheersing. W. Ondermeester, een kwakzalver van internationale allure, ontpopt zich als de leider van het georganiseerde Gelderse verzet. Met hulp en inzet van de plaatselijke burgers, Jan Haring, Sicke Hopkoper, Wybert Corfmaecker wordt een plan beraamd. De Hatthemers kapen het vlaggenschip van Halva in een kort, doch hevig gevecht. We filmen op locatie in de Braakman bij Terneuzen. Het trotse schip, gestuurd door een vaste geuzenhand, zet koers naar de Nederlandse Gewesten. Wie wil kan meestrijden tegen Halva, die nu zijn Tiende Penning heeft ingesteld. Gesteund door een ‘heuse’ Prins van Oranje storten 432 kinderen (verdeeld over 69 groepen) zich in een Geuzenavontuur!
Van het nieuwe gedeelte van het kampgebouw wordt het dak aangepast voor een betere hemelwaterafvoer. Het Wisselschild wordt gewonnen door 'De Overwinnaars' uit Dordrecht.
Bart Robbers treedt in het najaar af als voorzitter van de Stichting Nationaal Kamp voor Schipperskinderen. Vice-voorzitter Ad Driesprong neemt deze functie waar.