In de ban van de Kring

#NKH37

Het gaat niet goed in Hattemania, het rijk van koning Azuur: Slotvoogd staat op tegen slotvoogd, edele strijdt tegen edele, de dominions zijn in opstand en de horigen wensen geen tributen meer te betalen.
De oude wijzaard Meridin heeft in een vergeeld boek de legende van "De zeven zwaarden" gelezen. Hierin wordt verteld dat er in een ver verleden zeven machtig glimmende magische zwaarden verenigd waren in "De steen van Hattemania". Deze zwaarden in de steen waren het symbool voor vrede en voorspoed. In één van de dominions woont, diep in het bos van Migraine, Fata Morgana, de koningin van de buitenste gewesten.
Zij is buitengewoon toornig; ze is woedend, boos.
Helaas kan ze zelf nog niet toveren, alleen maar goochelen, daarom heeft ze de zeven zwaarden van Hattemania nodig en geeft ze haar legeraanvoerder Sur (= Slecht Uitgevallen Ridder) Gooris de Klooris ( bijgenaamd " De Zwarte Ridder") opdracht de zeven zwaarden op te sporen.

Aan het hof van koning Azuur heerst een droevige stemming. Het vorstelijk(e) echtpaar maakt zich zorgen over de rumoeren en opstanden in het rijk.
Meridin, de wijzaard, raadpleegt zijn achteruitkijkspiegel en zegt dat het goed en wijs en verstandig is alle edelen op het kasteel ter vergadering bijeen te roepen, teneinde vredes-besprekingen te starten.
Er zal vrede in Hattemania heersen als het kwaad uit het rijk wordt weggedaan; als de magische kring hersteld en herenigd is. Het "gezicht" geeft een aanwijzing alwaar één van de zeven zwaarden zich bevindt. Pas als het laatste zwaard PAX in de steen gestoken zal worden, is de magische kring gesloten en zal er vrede zijn in het Rijk van koning Azuur.
De koning vraagt vrijwilligers om op zoek te gaan naar de magische zwaarden. Niemand reageert..., behalve Sur Gooris en heer Lanstekort. Sur Gooris wil echter geen concurrentie en probeert heer Lanstekort uit te schakelen. Dit lukt hem niet; Sur Gooris krijgt een oorvijg en verlaat tierend en scheldend de troonzaal, teneinde alléén en met groot geweld achter de zwaarden aan te gaan.
De trouwe ridder, heer Lanstekort krijgt van koning Azuur de opdracht de zeven zwaarden bijeen te brengen, zodat er rust en vrede kan heersen in Hattemania

Met behulp van 486 ridders (m/v), onder aanvoering van 96 mentoren worden de magische zwaarden gevonden en keert de rust weer in Hattemania.

Het wisselschild ging naar DE BEULEN uit TERNEUZEN (De oude Vaart). Het Ornament werd verdiend door DE TINTAKELS uit ZWOLLE.