Het verraed van de Dikke Tinne... Anno Domino 1580

#NKH40

Een jubileumkamp !
Voor de veertigste keer gastvrijheid in de bossen van Hattem! Reden om het stadje Hattem bij de feestelijkheden te betrekken. "Het Huys" te Hattem wordt in de volksmond "De Dikke Tinne" genoemd, vanwege zijn dikke muren en knotsen van torens. "Het Huys" speelt een belangrijke rol in het verhaal.

Van koning Fielips de Tweede krijgt Loodewijc van Gelre opdracht om een einde te maken aan het oproer en gecomplotteer in het stadje Hattem in het gewest Gelre. Aan boord van de "Batavia" bereidt hij zich, samen met zijn bloedmooie zuster vrouwe Catharina, op deze zware taak voor. Hij wordt echter gekweld door een telkens weerkerende hevige aandrang en hij is doodsbenauwd voor "Het mistige rode beest". In de bossen van Hattum wordt de stoet van heer Loodewijc van Gelre verwelkomd door de sergeant Julio del Trammelanto die zich in dienst stelt van heer Loodewijc. In "De Dikke Tinne" roept Loodewijc de plaatselijke edelen bijeen om de te nemen maatregelen te bespreken. Niks mag meer, alles moet !
Alle jongelingen vanaf tien jaar en ouder moeten in dienst van den Spangiaert treden; de Tiende Penning wordt vanaf heden ingesteld. De bevolking is verontwaardigd. Een "duistere" bedelaar (die Johan Imbusz, één van de edele burgers van Hattum blijkt te zijn) drukt passerende burgers een bezempje in de hand. Het bezempje is het teken dat Hattum met "besemen sal worden ghekeert ende gekuist van alle onghelickte beeren" Cupido doet in het verhaal zijn werk; hij heeft het gemunt op Catharina en Johan. Maarten van Hattum veldheer van Gelre, tracht met sluwe en slinkse middelen zijn heer Loodewijc te helpen. Johan Imbusz heeft in der haast alle burgers uit de naburige steden ter hulpe geroepen.

560 kinderen (!) én hun mentoren/mentrixen zullen komen en zich vestigen in de 75 domeinen rond de Burcht van Hattum. Ieder stad is herkenbaar aan een gekleurde muts en een dito gekleurde bezem.