El Bisquit, De Blauwe Berber

#NKH43

Van het bussenveld is men ineens in de zinderend hete woestijn de Blahara, waar de Maraboe El Bari-Bari met wijsheid regeert. Goed dat de kinderen uit alle 12 Toearegstammen er zijn, want het is mis met de watertoevoer in de oase Hattamaoud en het onderzoek naar El Bisquit, de kamelenhandelaar, de hoofdverdachte die verdwenen is, loopt nog steeds. Aqua-Re-El,de water(zakken)verkoper, El Massinissi, de smid, El Bor-Rel, El Hatsjie en alle andere woestijnbewoners zijn er rotsvast van overtuigd dat El Bisquit het heeft gedaan. Behalve zijn vrouw El-La natuurlijk......


El-Stach, Maraboe van Katoren, Sjeik van de Kon. Schuttevaer (prof. Dr. Jan Terlouw dus) prijst de massa om zijn eensgezindheid, die tot goede gevolgen móet leiden. El Bisquit komt -vermomd- in zijn eigen thuistent terug en wordt verstopt onder het vloerkleed, later in een kist. Zo’n kist heeft El Massinissi net nodig voor een gevriesdroogd-water-apparaat, maar El-La verkoopt niet. Niettemin wordt de kist toch gebruikt; slangen eraan, meters erop. Nu één druppel in de trechter en....rook, flitsen en róód water, gevolgd door El Bisquit, met snorkel en zwemvliezen. Die wordt meteen gevangen gezet in het Rode Fort. Gaandeweg komen Aqua-Re-El en El Massinissi in een steeds kwader daglicht te staan, zeker als ze El-Bor-Rel, de mobiele barkeeper die zwijggeld wil, laten verdwijnen in de put.

Alle kinderen slaan aan het maken van springstoffen, want er is in De Grote Eg (Leemcule) een dam ontdekt, die de watertoevoer tegenhoudt. Het opblazen van die dam is een indrukwekkend succes. Nu het water weer stijgt in de put komen de twee schurken El-Bor-Rel ophalen, maar die is al, als kroongetuige, veilig opgeborgen. El Massinissi gaat zoeken in de put, maar wordt door het water spectaculair verrast.

Des morgens gaan Aqua-Re-El en zijn maat alle bladzijden van “Operatie Dorre Droogte” verstoppen, maar zij worden heimelijk gevolgd door de Berberspeurders van alle stammen. Uiteindelijk kan het hele plan worden gereconstrueerd. Het bewijsmateriaal wordt overstelpend. De kidnapping van El Bisquits jongste telg, de reuzebaby El-Do, wordt snel en handig ongedaan gemaakt. Een plechtige rechtzaak besluit het verhaal. Aqua-Re-El en El Massinissi worden veroordeeld tot “put-ophanging” en zeer natte en vooral modderige straf. De booswichten klampen zich om genade smekend vast aan de maraboe, zijn witte kleed bezoedelend. Maar verbanning is hun deel.