De verdwenen parels van Isla Hattumbia

#NKH49

Hattem, november 1855
Op de redactie van de Hattemsche Courant zit reporter Karel Blitsflits in zwaar overspannen toestand achter zijn tikmachine.
Nog enkele dagen tot de deadline. 'En als je geen verhaal hebt mag je oude couranten gaan sorteren in de kelder!' waren de dreigende woorden van hoofdredacteur Barend Brulbast.
Al wekenlang zit Blitsflits te werken aan zijn verhaal over de Caribische legende van 'De verdwenen parels van Isla Hattumbia' (spreek uit: Iesla Gattoembja).
Voor de zoveelste keer leest Karel zijn verhaal hardop voor.

Isla Hattumbia, een van de benedenstoepse eilanden nabij de 'Kaaimantrog', werd oorspronkelijk bewoond door indianen en heette toen Paraguachoa, dat in de locale taal "plaats met veel vis" betekende. In 1498 ontdekte Christopher Columbus het eiland tijdens zijn vierde reis en gaf het eiland zijn huidige naam. Isla Hattumbia was vooral bekend om zijn enorme oesterbanken. De parelvisserij was dan ook de belangrijkste bron van inkomsten.
Deze enorme rijkdom trok piraten, bandieten en ander gespuis van over heel de wereld aan. Het eiland werd tientallen keren belegerd door de schepen van de meest bekende en woeste piraten van het Caribische gebied en het eiland is daarom vele malen in zijn verdediging versterkt.
Slechts een van de zeven forten die gedurende deze periode zijn gebouwd bleef overeind. en slechts é van de ontelbare nederzettingen heeft het overleefd.

In 1541 trof een enorme aardbeving het eiland, waardoor het van de aardbodem leek verdwenen. en leek het eiland van de aardbodem verdwenen. Tot op de dag van vandaag is Isla Hattumbia niet teruggevonden....
Vele onderzoekers en fortuinjagers hebben in de loop der jaren naar Isla Hattumbia gezocht vanwege de legende van 'De 7 Parels van Isla Hattumbia'.
De enorme parels, die op mysterieuze wijze zijn verdwenen zijn een geweldig fortuin waard en De enorme parels (Een geweldig fortuin waard!!) waren van oorsprong op wonderbaarlijke wijze gevat in een prachtig stuk natuursteen in een motief: van boven naar beneden 1-1-2-3.

O
O
OO
OOO

De parels staan symbool voor de vrede en voorspoed op het eiland Isla Hattumbia. Niet voor niets droegen alle eilandbewoners een amulet met dezelfde vormen...
Ten tijde van de belegeringen werd ter bescherming van de parels in ieder fort een parel verborgen. Tot een hereniging van de parels in de steen is het helaas nooit gekomen. Van Isla Hattumbia is nooit meer wat vernomen. Laat staan van de vrede en voorspoed aldaar.

'Wat moet ik hier nu mee?' vraagt Blitsflits zich af. 'Ik moet een passend vervolg hebben op dit verhaal, maar het eiland bestaat niet eens meer.'

Of toch wel??

Vele kilometers en zeemijlen van ons eigen Hattem ligt diep verscholen tussen de meest exotische eilanden in het Caribisch gebied het eiland Isla Hattumbia!
De Hattumbianen vullen de dagen voornamelijk met rusten in de hangmatten voor hun paalhutjes. Kalm-Anos en Suus-Anos, de oudsten der Hattumbianen sturen de eilandbewoners af en toe aan tot enige activiteit voor het levensonderhoud, maar echt van harte gaat dit niet. De mannen hangen veelal rond bij de plaatselijke .Santghekko., de ontmoetingsplaats van Isla Hattumbia. De vrouwelijke eilandbewoners houden zich bezig met het maken van de meest uiteenlopende sieraden, allen gemaakt van de duizenden pareltjes die op het eiland te vinden zijn.

Voor de eilandbewoners is de legende van de 7 parels dagelijkse realiteit. Met de vrede is niets mis, maar de voorspoed is ver te zoeken. Ze bezitten in het fort echter de steen met de enig overgebleven parel en koesteren deze met zorg en eerbied. De gaten in de steen van de overige, missende parels gapen de eilandbewoners welhaast beschuldigend aan. De zes andere grote parels die moeten worden teruggeplaatst in het natuursteen zijn echter nog nooit teruggevonden.

Voor enkele eilandbewoners is het terugvinden en -plaatsen van de overige parels een levensdoel geworden; 'Leonardoos' is er zo een. Al maandenlang is hij bezig met de bouw van zijn vliegapparaat. Dit apparaat moet hem naar de overige parels kunnen brengen, waar deze ook zijn. Naast de bouw van het vliegapparaat is Leonardoos de aangewezen persoon om alle klussen en opdrachten die enige technische kwaliteiten vergen te doen voor de andere bewoners. Zijn .Klapdoos., een kleine verfomfaaide, met een hard geluid dichtklappende vioolkist die hij ooit aan het Hattumbiaanse zilverwitte strand vond en waaruit telkens de meest verrassende materialen en hulpstukken tevoorschijn komen, bewijst hem daarbij goede diensten.

Op zekere dag is het zover. Leonardoos neemt afscheid van de andere Hattumbianen en vliegt, na enige startproblemen, de wijde wereld in. De koning te rijk vliegt Leonardoos door de lucht. Driftig aantekeningen makend van hetgeen hij ziet tijdens zijn vlucht raast hij over landen en zeeë De vlucht van Leonardoos verloopt voorspoedig totdat er een stuk van zijn vliegapparaat afbreekt. Een snelle reparatie met onderdelen uit zijn Klapdoos mislukt jammerlijk. Met veel moeite krijgt de technische Hattumbiaan zijn vliegapparaat veilig aan de grond. Verbaasd kijkt Leonardoos om zich heen. Waar zou hij zijn neergekomen?

De landing van het vliegapparaat is niet onopgemerkt gebleven. Karel Blitsflits, de geboren reporter, staat binnen enkele tellen bij het vliegapparaat en komt oog in oog te staan met de Hattumbiaan. Dan ziet hij het amulet om de hals van de vliegenier: .Die vorm, 1-1-2-3! De legende! Zou het eiland dan toch bestaan?.

Beiden raken in gesprek over de verdwenen parels en het op drift geraakte eiland en besluiten te redden wat er te redden valt.

Hun verhaal wordt echter afgeluisterd door twee "Mannen van de MIB (spreek uit "mip")": Jensen & Jansen. Geboefte van het zuiverste water. Zij besluiten ook naar het eiland te gaan om de parels te "vinden" en overmeesteren daar Karel en Leonardoos.


Jensen & Jansen voeren een waar schrikbewind op het eiland...


Haast is geboden, want het moment van de botsing komt steeds dichterbij! Om het eiland tot stilstand te brengen moeten de parels worden teruggevonden en weer in de steen geplaats. Daarnaast moeten Jensen & Jansen overmeesterd en gestraft worden

Leonardoos besluit op het eiland zijn medebewoners bij te staan...

Karel Blitsflits gaat op reis langs op alle bovenstoepse en benedenstoepse eilanden in de Caribean hulp te halen....

De bad guys Jensen en Jansen (Anton Korporaal en Johannes Diepenveen) worden verslagen en in een koffer per katapult verwijderd van het eiland. De gevolmachtigd Minister van de Antillen, de heer Comenencia, speelt mee in het openingsspel. Er zijn 51 groepen (330 kinderen), Nieuwegein stopt, Hoogvliet komt enthousiast de gelederen versterken. Het Wisselschild gaat naar de Caraïben Crew uit Hoogvliet; het Ornament is voor de Chogogos uit Capelle. De stoep voor de Zandkreek krijgt een definitieve vorm en daarmee is de nieuwe Zandkreek eindelijk voltooid

Titelsong

Beluister hier de speciaal geschreven Titelsong

2006 - P-p-p-pareltjes